HOME

Sunday, 20 March 2016

देयके स्वीकारण्याबाबत

सर्व आहारण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि, प्रवास भत्ता देयके, भविष्य निर्वाह निधी देयके हि देयके दिनांक २१-०३-२०१६ दुपारी ३. ०० वाजेपर्यत स्वीकारण्यात येतील.  

No comments:

Post a Comment